Послуги
 • Консультування клієнтів з питань права;
 • Представництво інтересів фізичних та юридичних осіб в судах всіх інстанцій (включаючи апеляційне та касаційне оскарження), у Міжнародному комерційному арбітражі при Торгово-промисловій палаті України, у Конституційному Суді України, Європейському суді з прав людини, під час адміністративного оскарження рішень суб’єктів владних повноважень тощо;
 • Супровід клієнтів в процедурах досудового врегулювання спорів;
 • Захист осіб під час кримінального переслідування, представництво інтересів потерпілого, свідків та інших осіб у кримінальних провадженнях на стадії досудового розслідування та під час судового розгляду справи;
 • Представництво інтересів фізичних та юридичних осіб в органах державної влади та місцевого самоврядування, державних установах, підприємствах та організаціях, міжнародних установах;
 • Правовий аудит, супровід та захист бізнесу;
 • Отримання дозвільної документації;
 • Договірна діяльність (підготовка проектів договорів та інших документів цивільно-правового характеру, участь у переговорах при укладенні правочинів, здійснення їх подальшого супроводу);
 • Інше.

Спектр областей права та послуг, які надаються адвокатами фірми значно ширший, а отже Ви можете звернутись до нашої фірми для отримання необхідної правової допомоги і з інших питань, окрім зазначених на сайті.

 • захист особи від кримінального переслідування під час досудового розслідування і судового розгляду;
 • представництво інтересів потерпілого;
 • участь у процесуальних та слідчих діях;
 • збір доказів;
 • відшкодування збитків, заподіяних в результаті здійснення незаконного кримінального провадження;
 • інше.
 • договірні правовідносини, в тому числі, у сфері нерухомості;
 • захист права власності та інших речових прав;
 • захист особистих немайнових прав;
 • стягнення заборгованості;
 • захист прав споживачів;
 • захист  честі та гідності, а також ділової репутації;
 • правовідносини у сфері спадкування;
 • право інтелектуальної власності;
 • інше.
 • розірвання шлюбу, визнання шлюбу недійсним, неукладеним,  або фіктивним;
 • укладення шлюбного договору;
 • встановлення режиму окремого проживання подружжя;
 • поділ майна подружжя, виділ частки одного з подружжя зі складу усього майна подружжя;
 • визначення місця проживання дитини та способу участі батьків у вихованні та спілкуванні з дитиною;
 • дозвіл на виїзд дитини за межі України з одним з батьків тимчасово або на постійне місце проживання, а також незаконної зміни місця проживання дитини одним з батьків, відібрання дитини і повернення її за попереднім постійного місця проживання;
 • аліменти;
 • усиновлення, опіка та піклування, встановлення факту батьківства/материнства, визнання батьківства/материнства, оспорювання батьківства/материнства, позбавлення та поновлення батьківських прав;
 • інше.
 • спори, що виникли з правовідносин у сфері господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності;
 • стягнення заборгованості;
 • реєстрація та реорганізація бізнесу, банкрутство;
 • супровід зовнішньоекономічної діяльності;
 • підготовка корпоративної документації;
 • юридичний супровід спільної та інвестиційної діяльності;
 • cтягнення проблемної заборгованості;
 • процедура банкрутства, в тому числі захист прав кредиторів;
 • інше.
 • отримання дозвільної документації;
 • оскарження рішень про притягнення до адміністративної відповідальності;
 • оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень;
 • інше.
 • створення, реорганізація та ліквідація банків та інших фінансових установ;
 • реєстрація та отримання ліцензії на здійснення фінансової діяльності установами;
 • розробка первинної документації фінансової установи, дотримання валютного законодавства та вимог валютного контролю;
 • представництво інтересів кредиторів та позичальників в судових спорах щодо стягнення заборгованості;
 • супровід угод кредитування;
 • інше.
 • оформлення прав на землю для промислових підприємств;
 • захист земельних прав юридичних і фізичних осіб у судових органах;
 • зміна цільового призначення земельних ділянок;
 • інше
 • оскарження рішень податкових органів в адміністративному та судовому порядку;
 • надання консультацій з питань оподаткування фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб;
 • податкове консультування щодо інвестиційної діяльності;
 • інше.
 • оскарження рішення про звільнення та поновлення на роботі;
 • консультації щодо гарантій та відпусток;
 • вихідні допомоги та виплати при звільненні;
 • розроблення проектів та консультування щодо трудових договорів та контрактів;
 • працевлаштування іноземних працівників та міграційні питання;
 • колективні договори, взаємодія з професійними спілками;
 • реорганізації та скорочення штату;
 • корпоративне управління та координування оформлення відносин з посадовими особами;
 • інше.